När elever inte vill delta

När det gäller skolidrott kan det vara så att några elever inte vill delta i sporterna. Det kan ha flera orsaker. Om det är elever som varje dag det är idrott stannar hemma eller har ogiltig frånvaro kan CSN ta beslut om att dra in elevens studiestöd eller studiemedel. Då måste skolan ta tag i saken och se över varför eleverna inte vill delta. Men vilka orsaker kan finnas och vad gör man åt dem?

Idrott intresserar inte

En anledning till att elever inte vill vara med på idrotten är att de helt enkelt inte är intresserade av de sporter som utövas. Då kan ett alternativ vara att skolan pratar med eleverna. Kanske kan de gå igenom de moment som behöver göras och sedan gå promenader eller arbeta lite fritt på andra idrottslektioner.

Skämmas för sin kropp

Under skolåren kan det förekomma att elever börjar se mer på sina kroppar och det kan vara så att vissa elever inte känner sig riktigt överens med sin kroppsform eller med sin kropp i övrigt. Då kan det vara jobbigt att byta om och duscha tillsammans med andra. Kanske kan eleven då få ett eget omklädningsrum? Det kanske går att låta eleven byta om på en toalett som har en dusch? Om idrottslektionen ligger sist på dagen kan ett alternativ också vara att eleven byter om och duschar hemma efter lektionen. I simhallar och annat kan det ofta finnas enskilda bås att byta om och duscha i, vilket kan vara en stor fördel. Om eleven inte vill visa sig i bikini inför alla andra i klassen kanske man kan dela upp sig i mindre grupper, eller så får eleven gå ensam med läraren till simhallen och visa sina kunskaper. Då kanske flera övningar kan visas på samma gång så att eleven inte behöver gå med till simhallen varje gång under terminen.

Enformig idrott

Det kan också vara så att eleverna tycker att idrotten är för enformig och då vill de inte delta. Kanske har det bara spelats fotboll de senaste 20 lektionerna och eleverna har tröttnat. Då kanske skolan får göra om sin undervisning så att den faktiskt följer läroplanen och se till att idrotten är lite mer omväxlande för de elever som ska delta. Det kan bidra till mer inspiration och intresse från elevernas sida.

radon