Sport för gammal och ung

Sport och idrott är av yttersta vikt för folkhälsan. Där är alla eniga. Problemet är bara hur man kan tillgodose behovet efter vars och ens behov. Som tur är finns det alltid något som passar för alla bara man letar lite men det vore önskvärt om det fanns lite mer tid för att lära sig om idrott i skolan. Det är ju nämligen så att de goda rutiner man uppodlar i ungdomen följer en genom livet. Oavsett om det gäller ridning, fotboll eller innebandy så är det glädjande att prata med en aktiv pensionär vilken med ett leende på läpparna berättar hur hen började i unga år med sin älsklingsidrott.

Bra för hälsan

När man börjar läsa på om artros, benskörhet, blodomloppet och om kroppen i allmänhet så är det anmärkningsvärt att lägga märke till hur mycket ett aktivt liv stärker kroppens alla funktioner. Därför är det så viktigt och naturligtvis roligt att motionera och röra på sig. Det svåra är bara att se till att de unga förstår vikten av att sporta och idrotta så att de fortsätter genom hela livet med detta. Samtidigt så är det bra att passa på att säga att det aldrig är för sent att böra röra på sig. Ett sunt sinne i en sund kropp heter det ju så väl mött ute i ett motionsspår eller en sportplats nära dig!

Varför ha idrott i skolan?

I läroplanen från Skolverket framgår det att idrott eller sport ska finnas med i undervisningen. Sport och idrott i en och annan form har funnits med i skolans värld länge, men från början hölls det inte några direkta idrottslektioner utan då fick man utöva sport på fritiden. Dessutom var barn ofta mer aktiva förr än vad de är i dag. Då fanns inga mobiler, surfplattor eller datorer. Eleverna var ute på rasterna, lekte kull, spelade boll eller sprang runt. På fritiden fick man gå hem till kompisen för att kunna leka. Det var inte heller lika vanligt att man fick skjuts till sina fritidsnöjen. Det var gång eller cykel som gällde.

Skolidrott lär barnen om kroppen

En av anledningarna till att idrott och olika sporter finns i skolan är för att barnen på ett praktiskt sätt ska lära sig om kroppen. Inom ämnet idrott och hälsa betonas både vikten av att röra på sig och av att röra sig på rätt sätt. Det är inte bara att ge sig ut och springa utan man måste värma upp och efter träningen ska man varva ner för att inte få ont.

Inom ämnet lär sig eleverna också kartkunskap genom orientering, dans och koordinationen ökas upp. Balans, kondition och styrka tränas också. Med en korrekt utförd undervisning ska eleverna ha kunskaper inom flera idrotter och även inom saker som simning och livräddning.

Elever tipsas om olika sporter

En annan anledning till att det finns idrott i skolan är att barn som inte idrottar på fritiden ska få prova på några olika aktiviteter. Vissa kanske inte har hört talas om fotboll eller skridskor innan och då finns det chans att göra det gratis inom skolidrotten. Det gäller dock att skolan har lite koll så att det inte blir för många aktiviteter som kräver att eleverna måste ha egna saker. Skolan får nämligen inte kosta pengar. Det är till exempel inte tillåtet att sätta underkänt på en elev om denne inte har möjlighet att ha med sig skridskor hemifrån.

Eleverna blir piggare och samarbetar bättre av idrott

Man har också i studier sett att elever som idrottar blir piggare och får bättre studieresultat än andra elever. Det kan dock variera beroende på elev. Om skolan har placerat idrottslektionen i slutet av skoldagen är det också ganska osannolikt att idrotten har någon påverkan på prestationen dagen efter.

Man kan dock se att många elevers samarbete och förmåga att samarbeta blir bättre efter att de utövar lagarbete på idrotten. Plötsligt är elever som inte pratat tidigare bra kompisar och de kan samarbeta bra i även svårare ämnen som inte har med idrott att göra. Idrotten kan också ha stor positiv påverkan på skolarbetet i övrigt.

radon